Doctor RY Skin Clinic

Ärrbehandlingar

Flera behandlingsmetoder går att kombinera, beroende på vilken typ av ärr det handlar om.

För att uppnå bäst resultat, tittar vi på ditt ärr och bestämmer därefter vilken behandling vi ska använda.


Några olika behandlingar som kan användas:


• Subcision + fillerinjektion

• Subcision + ice pick peeling

• Subcision + ice pick peeling + Fraktionell CO2 laser

• Microneedling + PRP

• Microneedling + Meso