Doctor RY Skin Clinic


Svettbehandling


Att svettas överdrivet mycket kan skapa problem både i arbetslivet och det sociala livet.


Vi kan behandla handflatorna (palmar hyperhidros) och lokaliserade svettningar på andra ställe på kroppen. Fråga oss gärna!


Botulinumtoxin A kan användas i medicinskt syfte mot t ex kraftiga svettningar (hyperhidros). 


Man kan även använda SmartSculpt för att behandla och minska betydlig svettning i armhålan (Axillary hyperhidrosis).

Svettbehandling med hjälp
av Botuinumtoxin A

Så fungerar det


Vi gör först en medicinsk bedömning av ditt svettproblem. Om det visar sig att du lider av hyperhidros (uttalad svettning) kan du vara berättigad att få hjälp, och vi kan utföra behandlingen hos oss.

Då injicerar vi Botulinumtoxin A med små sprutor ytligt i huden, vilket blockerar svettkörtlarna i 6-9 månader. Effekten förlängs efter varje behandling eftersom svettkörtlarna inte hinner återfå sin fulla funktion mellan behandlingarna. Behandlingen utförs av läkare.


Tänk på


Liksom andra läkemedel kan Botulinumtoxin A orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. De vanligaste är relaterade till injektionsstället, såsom rodnad eller blåmärke. Vanligtvis uppträder dessa biverkningar ett par dagar efter injektionen och varar inte så länge. Man ska inte massera injektionsområdet inom det närmaste dygnet.


Gravida och ammande skall inte använda Botulinumtoxin A.


Varaktighet


Full effekt märks inom 14 dagar. I de flesta fall håller resultaten ca 8 månader, varefter effekten upphör och svettningarna återvänder.


Man kan alltså kombinera olika behandlingsmetoder för att uppnå absolut bästa resultat. Vilken kombination som kan vara aktuellt för just dig, avgör vi vid dina besök.


Svettbehandling med hjälp
av SmartSculpt

Så fungerar det


Man kan även använda SmartSculpt för att behandla och minska betydlig svettning i armhålan (Axillary hyperhidrosis).


Man använder då exakt samma teknik som vid annan SmartSculptbehandling, men energin riktas mot svettkörtlarna i armhålan istället för mot fettcellerna.


Behandling utförs under lokalbedövning och tar ca 90 minuter, Down time är ganska låg, minimal smärta och lätta blåmärken kan förkomma. Resultatet kan utvärderas relativ snabbt och metoden ska vara långvarig. I de flesta fall kan man minska svettningen med minst 60-70%.

Denna metod anses vara ett mycket effektiv ingrep mot överdriven svettning, och används av en del kliniker i Sverige och internationellt. För mer info och detaljer, kontakta oss gärna